REALIST / RELEVANT


Al patrulea criteriu din SMART este dat de litera „R” care vine de la RELEVANT. 

Obiectivele SMART sunt eficiente pentru că sunt orientate către rezultate (realiste) și elimină confuzia unui obiectiv vag.

Realist / Relevant - Al patrulea criteriu SMART
Este un obiectiv care contează pentru tine / organizația ta?

Cum te va ajuta pe tine/organizația ta atingerea obiectivului?

Cel de-al patrulea criteriu în stabilirea criteriul SMART ne arată dacă obiectivul este relevant sau nu pentru organizația ta.

O primă condiție a relavanței este ca obiectivul ales să se alinieze cu alte obiective mai mari și mai generale ale organizației.

Din acest motiv este important să cunoști cum atingerea obiectivului ales va contribui la atingerea altor obiective, pe termen lung.

SPECIFIC - Obiective SMART
SPECIFIC

Obiectivul este clar, simplu, semnificativ și țintește o arie specifică pentru dezvoltare.

MASURABIL
MĂSURABIL

Obiectivul este cuantificabil, are un indicator de progres și este motivant.

ACCESIBIL / REALIZABIL
ACCESIBIL / REALIZABIL

O condiție importantă pentru obiectivul SMART este posibilitatea ca acesta să fie realizabil.

ACCESIBIL / REALIZABIL
Încadrat în TIMP (Time-bound)

Îndeplinirea obiectivului se face într-o perioadă determinată de timp, aceasta fiind o condiție esențială a instrumentului SMART.

© Toate drepturile rezervate BRMK™ Media Publishing.
Este interzisă reproducerea parțială sau integrală a conținutului fără acordul scris al BRMK™ Media Publishing.