ACCESIBIL / REALIZABIL


Al treilea criteriu din SMART este dat de litera „A” care vine de la ACHIEVABLE.  Vom folosi în limba română Achievable cu sensul de Accesibil (adică Realizabil) pentru a menține structura acronimului SMART.

O condiție importantă pentru obiectivul SMART este posibilitatea ca acesta să fie realizat.

ACCESIBIL / REALIZABIL
Am toate resursele necesare pentru a îndeplini obiectivul?

O  analiza importantă este cea a resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivului SMART. În cazul în care nu există resursele necesare (financiare, umane, materiale, etc) pentru îndeplinirea obiectivului acesta nu mai este realizabil și planul de acțiune trebuie ajustat.

SPECIFIC - Primul criteriu SMART
SPECIFIC

Obiectivul este clar, simplu, semnificativ și țintește o arie specifică pentru dezvoltare.

MASURABIL
MĂSURABIL

Obiectivul este cuantificabil, are un indicator de progres și este motivant.

REALIST
REALIST / RELEVANT

Obiectivele SMART sunt eficiente pentru că sunt orientate către rezultate (realiste) și elimină confuzia unui obiectiv vag.

Time-Bound - Al cincilea criteriu SMART
Încadrat în TIMP (Time-bound)

Îndeplinirea obiectivului se face într-o perioadă determinată de timp, aceasta fiind o condiție esențială a instrumentului SMART.

© Toate drepturile rezervate BRMK™ Media Publishing.
Este interzisă reproducerea parțială sau integrală a conținutului fără acordul scris al BRMK™ Media Publishing.