Ce este SMART?

Este un instrument simplu, inteligent și eficient care este folosit în management pentru stabilirea, urmărirea și atingerea obiectivelor.

Acronimul SMART înseamnă Specific, Măsurabil, Accesibil în sensul de Realizabil, Relevant și Încadrat în Timp (Time-Bound).

Cele mai frecvente sincope în alegere obiectivelor SMART se produc la criteriile "Accesibil / Realizabil" și "Realist / Relevant" deoarece se impune fie realizarea unui obiectiv care nu este relevant fie îndeplinirea unuia care nu este accesibil sau realizabil.

In plus, reamintim ca stabilirea obiectivelor SMART se face numai dupa realizarea analizei SWOT și PEST(LE).


SIMPLITATE

SMART este recunoscut pentru simplitatea sa și este folosit de peste patru decenii pentru stabilirea obiectivelor.

CLARITATE

Folosirea instrumentului SMART elimină confuzia indusă de setarea unor obiective vagi.

EFICIENȚĂ

Obiectivele SMART sunt eficiente pentru că sunt specifice, măsurabile, realizabile și orientate către rezutate într-o perioadă determinată de timp.
Când a apărut conceptul de obiectiv SMART?


În 1954, Peter Drucker popularizează termenul de Management prin obiective (MBO) în cartea The Practice of Management (Drucker, P., The Practice of Management, Harper, New York, 1954; Heinemann, London, 1955; revised edn, Butterworth-Heinemann, 2007).

SMART este asociat de obicei cu conceptul MBO al lui P. Drucker însă prima folosirea a termenului SMART a fost făcută de către George T. Doran în Management Reviw. (Doran, G. T. (1981). There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives. Management Review, 70, 35-36.).

SMART
SPECIFIC - Obiective SMART
SPECIFIC

Obiectivul este clar, simplu, semnificativ și țintește o arie specifică pentru dezvoltare.

MASURABIL
MĂSURABIL

Obiectivul este cuantificabil, are un indicator de progres și este motivant.

ACCESIBIL / REALIZABIL
ACCESIBIL / REALIZABIL

O condiție importantă pentru obiectivul SMART este posibilitatea ca acesta să fie realizabil.

REALIST
REALIST / RELEVANT

Obiectivele SMART sunt eficiente pentru că sunt orientate către rezultate (realiste) și elimină confuzia unui obiectiv vag.

INCADRAT IN TIMP / TIME-BOUND
Încadrat în TIMP (Time-bound)

Îndeplinirea obiectivului se face într-o perioadă determinată de timp, aceasta fiind o condiție esențială a instrumentului SMART.

SMART - Exemple obiective
Exemple obiective SMART

Răsfoiește exemplele noastre de obiective SMART pe baza cărora îți poți realiza propriul obiectiv.

© Toate drepturile rezervate BRMK™ Media Publishing.
Este interzisă reproducerea parțială sau integrală a conținutului fără acordul scris al BRMK™ Media Publishing.