Încadrat în TIMP

Ultimul criteriu al obiectivului SMART este dat de litera „T” care vine de la TIME-BOUND.

Îndeplinirea obiectivului se face într-o perioadă determinată de timp, aceasta fiind o condiție esențială a instrumentului SMART.

În cazul în care compoenta legată de TIMP lipsește din obiectivul nostru înseamnă că nu avem o direcție clară în privința timpului necesar îndeplinirii obiectivului.

 Încadrat în TIMP (Time-bound)
Cât timp îmi va lua să îndeplinesc obiectivul meu?

Ce trebuie să îndeplinesc până la jumătatea termenului?

Este o condiție obligatorie pentru a măsura indicatorii de succes pentru obiectivul nostru. 

”Creșterea vânzărilor cu 15%  pentru categoria de produse X la nivelul regiunii București + Ilfov cu ajutorul echipei de vânzări existente” este un obiectiv căruia îi lipsește componenta de TIMP.

Consecințele lipsei componetei timp sunt următoare:
1) Toate acțiunile necesare îndeplinirii obiectivului nu vor putea fi încadrate într-o limită de timp (începutul și sfîrșitul acțiunii);
2) În cazul nostru, echipa de vânzări nu va ști când trebuie să ândeplinească obiectivul ceea ce aduce incertitudine și dezorganizare.
3) Fiecare membru al echipei își poate seta propria limită de timp care de cele mai multe ori este nerealistă.

În cazul în care un obiectiv are un termen de finalizare pe mai multe luni este indicat să definiți ce ar trebui îndeplinit la jumătatea termenului. Ideal ar fi să definiți la 25%, 50% și 75%  din timp ceea ce trebuie realizat până la data limită de atingere a obiectivului .

SPECIFIC - Obiective SMART
SPECIFIC

Obiectivul este clar, simplu, semnificativ și țintește o arie specifică pentru dezvoltare.

MASURABIL
MĂSURABIL

Obiectivul este cuantificabil, are un indicator de progres și este motivant.

ACCESIBIL / REALIZABIL
ACCESIBIL / REALIZABIL

O condiție importantă pentru obiectivul SMART este posibilitatea ca acesta să fie realizabil.

REALIST / RELEVANT
REALIST / RELEVANT

Obiectivele SMART sunt eficiente pentru că sunt orientate către rezultate (realiste) și elimină confuzia unui obiectiv vag. 

© Toate drepturile rezervate BRMK™ Media Publishing.
Este interzisă reproducerea parțială sau integrală a conținutului fără acordul scris al BRMK™ Media Publishing.